[Rozmiar: 308254 bajtów]

Piątkowe Towarzystwo Operowe
Georges Bizet
"Carmen".

Wyjazd 24 października 2021 roku do opery w Bytomiu. Koszt 75 zł bilet i 50 zł koszty autobusu. Pierwszeństwo mają członkowie Towarzystwa, którzy wpłacili 12 euro na spektakl w Koszycach. Zgłoszenia do p. Tobiasz lub p. Żebraka.

Towarzystwo


Aktualny wyjazd


Członkowie


Zdjęcia


poczta elektroniczna